Hvem er hvem

En bibliografi over personer som har satt spor etter seg i utviklingen av golf i Norge

Hvem er Hvem:
Faggruppe golfhistorie vil lage en «adelskalender» hvor man i alfabetisk rekkefølge kan lese om personer som har hatt stor betydning for utviklingen av golf i Norge. Det er en omfattende oppgave, og vil aldri kunne bli fullstendig. Dessuten vil det være ulike oppfatninger om hvem som kvalifiserer. Listen vil bli supplert fortløpende.

Halle, Ragnar (1888 – 1970)  Oslo Golfklubb
RH ble fascinert av golfsporten da han var i Storbritannia under første verdenskrig. Etter retur til Norge i 1921 startet han et samarbeid om å opprette landets første golfklubb. Kristiania Golfklubb ble stiftet  13. juni 1924 og Halle kan trygt kalles norsk golfs far. Han ble utnevnt til æresmedlem i OGK i 1948 og tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull 1. juli 1959.

Heron, Gilbert "Gibbie" (1905-1957) Oslo Golfklubb
GH ble født inn i en familie med rike golftradisjoner, særlig knyttet til Murcar Links Golf Club i Aberdeen. I 1926 ble han ansatt som "pro"fesjonell trener i Kristiania Golf Klub med en garanti på 100 pund. Året etter ble stillingen utvidet til «head-greenkeeper med gage kr. 200,- pr. maaned  samt profesional uten garanti for indtækt». Et tilbud fra København fristet mer, men i 1930 kom han tilbake til Bogstad hvor han ble i 27 år. 

Horn, Johan J. (1943 – 2012) Bergen Golfklubb
JH var tennisspilleren som ble golfer og vant både Norsk og Nordisk mesterskap. Første gang han vant NM, i 1966, var han den første norske golfspiller som gjorde dette uten å være fra Oslo GK. JH var sammen med Trygve Tønjum initiativtaker til Fana GK. Prosjektfasen for golfbanen var på 13 år med start i 1988. Han var æresmedlem både i Bergen GK og Fana GK og ble av mange ansett som Bergens golf-gentleman. Johan fikk tildelt NGFs Elitemerke som oppnås ved gode, sportslige resultater. 

Johansen, John A. (1918 - 1997) Oslo Golfklubb
JJ vokste opp like ved Bogstad Gård, der hans far jobbet. John startet som caddy seks år gammel i 1925, samme år Oslo Golfklubb åpnet. Han fikk sin første golfkølle som betaling av en forretningsmann han gikk trofast caddy for. Det ble starten på hans golfkarriere. Fra 1950 var han en av de mestvinnende spillerne innen norsk golf. Han vant hhv. åpent og lukket Norgesmesterskap totalt 11 ganger mellom 1952 og 1965. John var også på det Skandinaviske laget da VM ble spilt mot Skottland i 1950.

Wahlstrøm, Arild (1909 - 1994) Oslo Golfklubb
AW begynte å spille golf mens han jobbet som lærling i en papirfabrikk i Sittingbourne i Sør-England i 1930 og viet det meste av sitt liv til å utvikle golfsporten i Norge. Foruten deltakelse i utallige komiteer, både nasjonalt og internasjonalt var han i en periode formann i Oslo Golfklubb (1961-67), formann i Norges Golfforbund (1967-71) og president i  European Golf Association 1977-78. Wahlstrøm ble tildelt NGFs Hedersmerke (nr.1) i 1971.

 


Her kan det leses mer om den enkelte:

Halle, Ragnar
Heron, Gilbert ("Gibbie")
Horn, Johan J. 
Johansen, A. John
Wahlstrøm, Arild