Hvem er hvem

En bibliografi over personer som har satt spor etter seg i utviklingen av golf i norge

Hvem er Hvem:
Faggruppe golfhistorie vil lage en slags «adelskalender» hvor man i alfabetisk rekkefølge kan lese om personer som har hatt stor betydning for utviklingen av golf i Norge. Det er en omfattende oppgave, og vil aldri kunne bli fullstendig. Dessuten vil det være ulike oppfatninger om hvem som kvalifiserer. Listen vil bli supplert fortløpende.

Halle, Ragnar (1888 – 1970)  Oslo Golfklubb
RH ble fascinert av golfsporten da han var i Storbrittania under første verdenskrig. Etter retur til Norge i 1921 startet han et samarbeid om å opprette landets første golfklubb. Kristiania Golfklubb ble stiftet  13. juni 1924 og Halle kan trygt kalles norsk golfs far. Han ble utnevnt til æresmedlem i OGK i 1948 og tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull 1. juli 1959.

Heron, Gilbert "Gibbie" (1905-1957) Oslo Golfklubb
Gibbie ble født inn i en familie med rike golftradisjoner, særlig knyttet til Murcar Links Golf Club i Aberdeen. I 1926 ble han ansatt som profesjonell i Kristiania Golf Klub med en garanti på 100 pund. Året etter ble stillingen utvidet til «head-greenkeeper med gage kr. 200,- pr. maaned  samt profesional uten garanti for indtækt». Et tilbud fra København fristet mer, men i 1930 kom han tilbake til Bogstad hvor han ble i 27 år. Han kjente alt og alle og var en «ønskepro» for høy og lav. 4 år i konsentrasjonsleir under krigen satte sitt preg på ham, men klubben viste sin takknemlighet ved å bekoste hans begravelse og tok også hånd om han gravsted.

Horn, Johan J. (1943 – 2012) Bergens golf-gentleman
JH var tennisspilleren som ble golfer og vant både Norsk og Nordisk mesterskap. Første gang han vant NM, i 1966, var han den første norske golfspiller som gjorde dette uten å være fra Oslo GK. JH var sammen med Trygve Tønjum initiativtaker til Fana GK. Prosjektfasen for golfbanen var på 13 år med start i 1988. Han var æresmedlem både i Bergen GK og Fana GK. Johan fikk tildelt NGFs Elitemerke som oppnås ved gode, sportslige resultater. 

Wahlstrøm, Arild (1909 - 1994) Oslo Golfklubb
AW begynte å spille golf mens han jobbet som lærling i en papirfabrikk i Sittingbourne i Sør-England i 1930 og viet det meste av sitt liv til å utvikle golfsporten i Norge. Foruten deltakelse i utallige komiteer, både nasjonalt og internasjonalt var han i en periode formann i Oslo Golfklubb (1961-67), formann i Norges Golfforbund (1967-71) og president i  European Golf Association 1977-78. Wahlstrøm ble tildelt NGFs Hedersmerke i 1971.

 

Mer om Ragnar Halle
Mer om Johan J. Horn
Mer om Arild Wahlstrøm