Historikk vedrørende NGF, NM og liknende.

Når det gjelder historikk vedrørende NGF, det være seg presidenter, Ildsjeler, Hederstegn ol. så er det valgt å legge lenker til NGF's database hvor dette, og liknende informasjon er å finne. 

NGF - Oversikt over Priser og Utmerkelser

I tillegg er det lagt egne lenker til følgende :

NGFs Hederstegn
NGFs Fortjenestemerke
NGFs Presidenter
Norgesmestere - Kvinner
Norgesmestere - Menn
Årets Ildsjel og Årets juniorleder