Golfanekdoter

En anekdote er en kort gjenfortelling av en historie med et humoristisk eller pussig poeng som refererer en faktisk hendelse og knytter seg til en bestemt person, men uten krav til 100% sannferdighet.

Vi vet at det finnes et uttall av golfanekdoter. Det er vår hensikt å samle mange fler enn disse. Vi oppfordrer derfor våre lesere til å sende oss bidrag som kan utvide listen. Men vi forbeholder rett til seleksjon. Kanskje vi med tiden vil premiere de beste.