Golfanekdoter

En anekdote er en kort gjenfortelling av en historie med et humoristisk eller pussig poeng som refererer en faktisk hendelse og knytter seg til en bestemt person, men uten krav til 100% sannferdighet.