Klubbutviklingen i Norge

Her kan du utforske klubbutviklingen i Norge over tid. Hold pilen over et punkt i diagrammet under for mer informasjon.

For lettere å kunne identifisere hva som skjedde det enkelte året , f.eks i forbindelse med nedleggelse, kan du skjule de to andre kurvene ved å aktivere dem på linjen under grafen. 

NB ! Aktive klubber viser klubber (medlemmer av NGF) som er stiftet ikke nødvendigvis klubber med egne baner. For eksempel når det står at det var 10 aktive klubber i 1980 så hadde bare 7 av dem egne baner. Grenland GK åpnet sin bane i 1987, Kjeksted GK i 1988, og Bærum i 1990. I tillegg til banene i 1980 kom Oustøen GCC som var en privat klubb og er derfor ikke med i oversikten før de ble assosiert medlem i 1996. Oustøen åpnet sin bane med 11 hull i 1968.

 

 

 

 

Kurve som viser utviklingen av antall klubber i forhold til baner og hull.

Kurven åpnes i en egen fane som må lukkes for å komme tilbake til klubbutviklingsgrafen.

Det løsnet i slutten av 90 årene

Videoklipp med bl.a. Th. Stoltenberg