Diverse analyser vedrørende golf i Norge

"Den norske Golfspilleren". Noen empiriske kjennetegn. Utarbeidet for NGF av Jan Ove Tangen (Høgskolen i Telemark) i 2012.
Den norske golfspilleren
"Golfens Helseregnskap". Skisse til en samfunnsøkonomisk analyse av golfens helseeffekter utarbeidet av Jan Ove Tangen (Høgskolen i Telemark) i 2012.
Golfens Helseregnskap
«Å sette pris på golfen – golfspillets individuelle og samfunnsmessige verdi» Utgitt av NGF i 2013
Å sette pris på golfen
Golfens rykte - Norsk golfs vekst og spredning. Rapport fra 2007 utarbeidet av Jan Ove Tangen (Høgskolen i Telemark
Golfens rykte